Tidligere bogudgivelser

 

 

"In the Service of Peace", udgivet Cypern 1974 (kopi i Forsvarets Arkiver i Rigsarkivet i København).

 

"Den Nørrejyske slægt Ravn" bind-1, udgivet København 1974 (kopi i Det Kgl. Bibliotek, Lands- og Rigsarkivet, samt i Hammel og Hadsten Lokalhistoriske Arkiver).

 

"Den Nørrejyske slægt Munch" bind-1, udgivet København 1974 (kopi i Det Kgl. Bibliotek, Lands- og Rigsarkivet, samt i Hammel og Hadsten Lokalhistoriske Arkiver).

 

"Slægten Stolds Efterkommere" bind-1, udgivet København 1975 (kopier i Lands- og Rigsarkiv, Det Kgl. Bibliotek, samt i Varde Lokalhistoriske Arkiv). – NB! Stold staves også tit som "Stald"!

 

"Slægten Stolds Efterkommere" bind-2, udgivet Slagelse 1977 (kopier i Lands- og Rigsarkiv, Det Kgl. Bibliotek, samt i Varde Lokalhistoriske Arkiv).

 

"Stam- og efterslægtstavle for Peder Lundsgaard Damgaard og hustru Petrine Pedersen Gade, boende i Oksbøl, Aal sogn" udgivet Slagelse 1978.

 

"Fortegnelse over nogle af lærer Mads Kristian Sørensens historiske samlinger i Ribe Amt indtil 1869", udgivet Oxbøl 1981.

 

"Hjemmeværnsgården i Oksbøl 1956-1981, - et foreningsarkiv i Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv", 2.udgave, Oksbøl 1990.

 

"Stam- og efterslægtstavle for Kaj Oscar Hans Nørgaard boende i Porthuset i Møgeltønder" udgive Oxbøl 1981 (heri slægterne Lautrup, Hoyer, Høimark, Hübschmann, Hörlyck, Juelbye, Klinge, Kjærulff, Løvenbalk, Mørch, Philipsen, Sand og Wennerholm).

 

"Ane- og efterslægtstavle for gårdejer John Hansen Pedersen og hustru Kirstine Nielsine Jessen i Hebogaard i Oxby Sogn" udgivet Oxbøl 1982.

 

"Ane- og efterslægtstavle for husmand i Solbjerg på Mors, Peder Sandal Christensen, død i Storup 1907 og hustruer" bind-1 udgivet Aal 1983, og bind-2 udgivet Aal 1984.

 

"Ane- og efterslægtstavle for gårdejer i Vigtoft i Aal sogn, Anders Christian Pedersen Simonsen, død Øster Vrøgum 1918 og hustruer" udgivet Aal 1983 (heri en linie Windfeld-slægten).

 

"Ane- og efterslægtstavle for grosser i Haderslev, Jens Michelsen Thomsen født 1895 og hustru Hedevig Maria Jensen født 1900, samt dele af de Sønderjyske slægter: Beier, Dons, Hörlyck, Knagh, Rossen og Schack" udgivet Aal 1983.

 

"Ane- og efterslægtavle for toldopsynsmand i Vejers Oxby sogn, Jeppe Bloch Jørgensen født 1882 og hustru Nielsine Petrea Jensen født 1887" udgivet Aal 1984.

 

"Ane- og efterslægtstavle for søskendeparrene Niels Jensen Simonsen født 1851 gift med Maren Madsen født 1851, og Simon Nielsen Simonsen født 1854 og Petrine Madsen født 1857, boende i Børsmose, Aal Sogn" udgivet Aal 1984.

 

"Ane- og efterslægtstavle for gårdejer af Lundsgaard i Aal sogn, Magnus Sloth Hansen, født Gedbjerg Gaarde 1912, med slægter fra Gørding, Skast og Tørrild herreder" udgivet Aal 1984.

 

"Ane- og efterslægtstavle for skolelærer og kirkesanger, Jörgen Nielsen Kjærbølling født 1776 og hustru Cathrine Marie Lorentzen født 1783, og boende i Dynneved på Als" – med bidrag til den Sønderjyske Degnehistorie og Zoologisk Haves Historie" udgivet Aal 1986.

 

"Slægtshistorisk Grundbog med øvelser i gotisk skrifttydning" udgivet Aal 1986.

 

"Ane- og efterslægtstavle for landmand i Klelund, Lindknud sogn Christian Jørgen Pedersen født 1861 og hustru Maren Mortensen født 1864" udgivet Aal 1987.

 

"Slægtsbog for snedker i Gammeltoft, Henne Sogn, Niels Christensen gift 1877 med Karen Marie Jensen" udgivet Aal 1992.

 

"Kultur, Miljø- og Naturforslag til kommuneplanen i Blåvandshuk Kommune 1985-1995" udgivet Aal 1985.

 

"Blåvandshuk Pensionistforening 1941-1991" udgivet Aal 1991.

 

"Blaavand & Børsmose Familier i 400 år" udgivet Aal 1998 – heri dele af slægten Balslev fra Stauning sogn!

 

"Nielsen & Kaastrup i Salling gennem 400 år". Bind 1. Anetavlen, udgivet Aal 2003.

 

"Aal Kirkebog 1691-1726". 1.del, udgivet Aal 1991.

 

"Janderup-Billum Kirkebog-1, 1637-1767, for fødte og døbte" udgivet Aal 1992 + rettelsesblad af 1993.

 

"Bonde & Borger" udgivet siden 1987-

 

"Kjærgaard Birks Tingbøger" under udgivelse siden 1988, således:

Bd. 1.1 ekstrakter 1592-1609

Bd. 1.2 ekstrakter 1609-1620

Bd. 1.3 ekstrakter 1621-1639

Bd. 2.1 ekstrakter 1640-1655

Bd. 3.1 ekstrakter 1656-1680

Bd. 4.1 registre til ekstrakter 1.1 (1592-1609)

Bd. 4.2 registre til ekstrakter 2.1 (1640-1655)

Bd. 4.3 registre til ekstrakter 3.1 (1656-1680)

 

"Vester Horne Herreds Tingbog 1631" 1. halvbind, udgivet Aal 1990.

 

"Gørding Herreds Tingbog 1660-1661" 1. halvbind, udgivet Aal 1991.

 

"Gørding Herreds Tingbog 1660-1661" 2. halvbind, udgivet Aal 2004.

 

"Gørding Herreds Tingbog 1661-1662" 1. del, udgivet 2007.

 

"Malt Herreds Tingbog 1657" udgivet 2008.

 

"Skast Herreds Tingbøger; bind 1.1 ekstrakter 1644-1654".  Aal 1990.

 

"Skast Herreds Tingbøger; bind 2.1 ekstrakter 1654-1664".  Aal 1991.

 

"Skast Herreds Tingbøger; bind 3.1 ekstrakter 1664-1694".  Aal 1991.

 

"Codex Warvik®" – en samling kgl. og private trykte- og håndskrevne dokumenter m.v., udgivet Aal 2001 (særudstilling heraf udlånes til godkendte institutioner).

 

"VARDESYSSEL AARBOG" udgivet siden 1984.


www.vardesyssel.dk - gert-ravn@mail.dk