Codex Warvik®

 

- er titlen på en stor samling antikke håndskrifter, kongelige forordninger, cirkulærer, patenter og sjældne tryk fra Danmark og det nordvestlige Europa; som Lokalhistorisk Værksted® tilbyder, at udlåne en repræsentativ særudstilling af;  - med det formål, at udbrede interessen for at bevare vort lands antikke håndskrifter og tryk fra centraladministrationen indtil år 1900, hvoraf mange ofte kasseres på grund af uvidenhed om deres værdi, som dokumentariske kilder til Danmarks administrative historie gennem de sidste 400 år!

Katalog over samlingens indhold ses i Vardesyssel Aarbog 2001.

 

Særudstillingen af Codex Warvik® omfatter såvel indrammede originaler

til ophængning, som uindrammede der udstilles i glasmontre, med tilsyn!

 

 

- Denne "Forordning" er omtalt i Codex Warvik® som nr. 8 på side 6.

 

 

 

 

Denne meget flotte og sjældne håndskrevne "Placat" er omtalt på side 8, nr. 17 i Codex Warvik® og er i øvrigt fuldstændig renskrevet i "Vardesyssel Aarbog 1998" side 86-87.

 

 

 

Denne forside er beskrevet på side 6 som nr. 9 i Codex Warvik®

og er dateret: Koldinghuus, d. 18. Maÿ Anno 1712.

 

 

 

Nedkopieret forside af "Almindelige Aviser" 24. marts 1807

som er beskrevet på side 22 som nr. 106 i Codex Warvik®

 

 

 

Herover ses en formindsket kopi af ”Provisorisk kundgjørelse angaaende uopholdelig Anmeldelse fra Beboerne i Frederiksborg Amt, saasnart der hos Deres Creaturer ytter sig vedvarende Hoste”, Kjøbenhavn 1845.

Se omtalen af ovennævente kundgørelse på side 86 nr. 516 i Codex Warvik®.www.vardesyssel.dk - gert-ravn@mail.dk