Gert Ravns CV

 

 

Gert Ravn
Er født på Hammel Sygehus den 3.1.1947, og døbt i Hammel Kirke den 4.5 med dåbsnavnet "Gert Ravn Nørgaard", som ved ansøgning i 2000 ændredes til "Gert Ravn". Konfirmeret i Hammel Kirke i oktober 1961, og udgået af Hammel Realskole 1963. – Hele barndommen tilbragt i "Gartnerboligen" på Frijsenborg. – Skovfogedelev ved Tjele og Frijsenborg Skovbrug 1963-66, og 1955-67 aktiv KFUM-spejder ved Hammel Trop. – Keramikkursus i Sorring 1966. - Værnepligtig ved Prinsens Livregiment (PLR) i Viborg 1967-68 (752002); og samtidig start på genealogiske studier ved Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg (LAV). UN-tjeneste 1968, fra samme år medstifter og medlem af veteranforeningen "De Blå Baretter". TEFO-kursus i Viborg samt gennemført (PBS) Pansertroppernes Befalingsmandsskole i Næstved, "Hærvejsmarchen" og Kampvognskommandørkursus i Oksbøl 1969, og efterfølgende tjenestegørende ved Jydske Dragonregiment (JDR) i Holstebro til 1972. Heri indbefattet to ophold på henholdsvis Askov Højskole i 1970 og Kalø Sproghøjskole i 1972. Genealogiske studier ved Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele i Aabenraa fra 1971, samme år gennemført patruljekursus ved Jægerkorpset og udnævnt til oversergent. Gennemført Nijmegenmarchen i Holland 1971 og 1972, samt pilgrimsvandringen "Via Dolla Rosa" i Jerusalem. – Fra 1973 tjenestegørende ved Sjællandske Livregiments kampvognseskadron i Næstved, afbrudt af UN-tjeneste 1973-74 på Cypern i C-Coy, som campsergeant i Limnitis. 1974 Nehms Kontorkursus. Fortsat tjeneste ved SJLR's kampvognseskadron i Næstved til 1975 som seniorsergent på langtidskontrakt (se militært Stamblad i Forsvarets Arkiver om øvrige militære uddannelse), og derefter på Antvorskov Kaserne ved Slagelse til foråret 1978, hvor jeg beordredes til tjeneste ved Hærens Kampskole (HKS) i Oksbøl, som instruktør og faglærer ved Faggruppe Våben indtil 1987, hvor jeg ansøgte om kontraktophør på grund af sygdom (se militært Stamblad i Forsvarets Arkiver). Timevikar ved Blåvandshuk Skole pr. 1.9.1987. HF-Eksamen i Varde 1988. Gennemført læreruddannelse ved Esbjerg Seminarium fra 1988, og lærereksamen derfra i 1992 ; med efterfølgende reduceret ansættelse som folkeskolelærer ved Blåvandshuk Skolevæsen i Oksbøl, på grund af nyresvigt og påbegyndt dialyse i maj 1992 samt naturvejleder fra samme år. – Medstifter af Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv i 1979 (1978-1984), stifter af Den Amatørarkæologiske Arbejdsgruppe i Blåvandshuk (DAAB) 1982 – 1988. Siden 1983 ejer af det i 1984 registrerede firma Lokalhistorisk Værksted®, hvorfra jeg bl.a. har skrevet og udgivet Vardesyssel Aarbog siden 1984 og anden historisk litteratur. – Medlem af "Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie" siden 1972 - 2012, og af "Historisk Samfund for Ribe Amt" 1978 - 2017. – Medlem af Aal Menighedsråd fra 2000 - 2016 og kirkeværge for Aal Kirke 2008 - 2016. Kirkeguide for Aal sogn fra 2016. Bestyrelsesmedlem og kasserer i Oksbøl & Omegns Kunstforening 1998-2018, og medstifter af "Lokalhistorisk forening for Aal, Ho og Oxby Sogne" i 1980-2017, og af "Lokallisten for Oksbøl & Omegn", samt er og har været medlem af en række arbejdsgrupper og foreninger med kulturhistorisk, miljømæssigt og politisk islæt. – Været aktiv medlem af Henne Golfklub fra 1995 - 2015; - har i 2003 opfundet golfspillet Rough Golf® (www.ravnsinfo.dk), og året efter grundlagt den kulturhistoriske St. Enders Vandring®. – Siden 1968 skrevet indlæg og læserbreve m.m. til aviser og ugeaviser, samt artikler i diverse fagtidsskrifter og årbøger m.m. – Været aftenskolelærer, foredragsholder, kursusleder og turguide siden 1980. – Mit ægteskab (1976-2000) med overlærer ved Brorsonskolen i Varde Margit Sandahl Nielsen (Køhler) og vores to børn Christen *1978 og Marie *1985, fremgår af kilderne herunder! Kilder: "Stam- og Efterslagtstavle for Kaj Oscar Hans Nørgaard boende i Porthuset i Møgeltønder" udgivet Oksbøl 1981, side 4 (kilde-1). - "Ane- og efterslægtstavle for husmand i Solbjerg på Mors Peder Sandal Christensen død i Storup 1907", bind-2 udgivet Aal 1984, side 49-50. – "Nielsen & Kaastrup i Salling gennem 400 år", bind 1. Anetavlen, udgivet Aal 2003. - "Ane- og efterslægtstavle for skolelærer og kirkesanger Jürgen Nielsen Kjærbølling *1776 og hustru Cathrine Marie Lorentzen *1783 boende i Dynneved på Als" udgivet Aal 1986, side 110 (kilde-3). – "Bonde & Borger" 1987- og efterfølgende årgange beskriver pr. årgang en af mine tipoldeforældres aner med supplerende oplysninger og kilder. – Min korrespondancesamling, samlet årgangsvis siden 1969 (er tilgængelig og må kopieres). – Samling af egne dagbøger ført uafbrudt siden 1979 (er tilgængelig og må kopieres). – Mit privatarkiv er tilgængeligt via egnens lokalhistoriske arkiver, hvortil det er afleveret i 2019. Er i 2018 dekoreret med det Danske Forsvars medalje for international tjeneste, samt dekoreret med 50 års jubilæums medalje for medlem af Danmarks Veteraner – Begge ben amputeret og nedsat syn, efteråret, 2020 - Mail: gert-ravn@mail.dk - Telefon: 75.27.19.15. – www.vardeinfo.dk