St. Enders Kapellets
Adresse & areal

Det fredede St. Enders Kapel i Øster Oksby består i 2013 af en granbevokset kapelbanke, et vest derfor liggende græsbegroet markareal, samt et privat vejstykke mod syd der dagligt bliver benyttet af kapelbankens nabolodsejere og besøgende til St. Enders Kapel.


Rød plet angiver placering af St. Enders Kapels placering.Via de 2 adgangsveje herunder er der let adgang til St. Enders Kapel, nemlig:

1. Via rundkørslen på Tane Hedevej i Øster Oksby køres til venstre af Hvidbjerg Strandvej, og efter en kilometer til venstre af Grønnevej til vejkryds, hvor der fortsættes til venstre af denne til P-plads ud for indgangen til St. Enders Kapel.

2. På Tane Hedevej dreje af ved Blåvand Mini Zoo, hvor Øster Hedevej følges over diget lige syd derfor, for så straks efter i det første vejkryds, at følge vejen til højre over diget til P-plads foran indgang til St. Enders Kapel.

3. Den tredje mulighed er fra
Hvidbjerg Strandvej via Hornstoftevej 49.


Gøgeurt fundet nær St. Enders Kapel
i engen ved Øster Hedevej
Generelle oplysninger ved: Sognepræst Peter Gjelstrup
23 61 11 91
pgj@km.dk

Supplerende oplysninger ved: Gert Ravn
75 27 19 15
gert-ravn@mail.dkwww.vardesyssel.dk