Ejer af St. Enders Kapel
med tilliggende areal

Oksby Kirke - jævnfør den i Landsarkivet for Nørrejylland opbevarede ejendomsprotokol placeret i Akt skab: AH – 219 med matrikel nr. 97 af Vandflod By, Oksby sogn; bestående af et samlet areal på 7.431 kvadratmeter, hvor af 1.318 kvadratmeter er udlagt til vej.

Ejere og administrator af St. Enders Kapel: Blåvandshuk Menighedsråd. - E-mail; 9196@sogn.dk

sogn.dk/blaavandshuk-sogn/menighedsraad/