St. Enders Vandring

Store Bededags Lørdag den 14. maj, 2022

Den 17. St. Enders Vandring afholdes i 2022 på Store Bededags Lørdag, til minde om de irske St. Enders munke, der før år 800 efter Kristi fødsel, som de første indledte forkyndelsen af kristendommen i Vestjylland fra deres lille kirke "St. Enders Kapel" ved Øster Oksby der antages ødelagt under stormfloden "de grote Manndranck" i 1362.

Vandreturen starter ved "St. Enders Kapel" kl. 8, og følger eksisterende biveje i naturområderne Nationalpark Vadehavet langs Ho Bugt til tavlbjerg, derfra via Mosevrå til Fredtoft med rasteplads 2. -Tredje etape starter ca. 12 og går via Kjelst, Tarp, over Holmen til Janderup Kirke, hvor rast-3 er placeret. -Den sidste etape påbegyndes ca. Kl. 14 og går via Hyllerslev, Elkjærdam og følger Gl. Engvej ind til turens mål ved Sct. Jacobi Kirke i Varde med ankomst ca. kl. 16.

Diplomer og stempel for deltagelse i pilgrimsvandringen kan købes på rastepladserne og ved mål på "St. Enders Kapel". Deltagerne har mulighed for at blive optaget i "St. Enders Lav®", der støtter etableringen af et mindesmærke på tomten af det i 1362 beskadigede og sidst ved stormfloden i 1634 ødelagte "St. Enders Kapel" i Øster Oksby.

Ved deltagelse i St. Enders Vandring opkræves et administrationsgebyr á 50 kr. pr. voksen og kræver ingen tilmelding.

Oplysninger om det fredede "St. Enders Kapel" findes i Vardesyssel Aarbog 1998 side 112-115.
St. Enders Kapel fotograferet af Karen Hestbech juli, 2013

Den kulturhistoriske pilgrimsvandring arrangeres af:

Lokalhistorisk Værksted®

Tlf. 75 27 19 15
www.vardesyssel.dk

Vandre - INFO

"St. Enders Kapel" består i dag af en lille forblæst granlund på en jordbanke, som er omkranset af et jorddige, der samtidig synliggør dette lille unikke kristne fortidsminde i det flade marskland mellem Tane Hedevej i nord og Hvidbjergdiget mod syd. – Ved kapeltomtens sydende er placeret en informationstavle på dansk og tysk.

Adgang til St. Enders Kapel
Fra rundkørslen på Tane Hedevej i Oksby køres til venstre af Hvidbjerg Strandvej, og efter en kilometer til venstre af Grønnevej til vejkryds, hvor der fortsættes til venstre af denne til P-plads ud for indgangen til St. Enders Kapel. – I stedet kan man på Tane Hedevej dreje af ved Blåvand Mini Zoo, kører af Øster Hedevej over diget og i første vejkryds følge vejen til højre over diget til P-plads foran indgang til St. Enders Kapel.

Påklædning og fodtøj bør tilpasses vejrliget, hvor der specielt på engstrækningen fra Ho til Fredtoft kan være fugtigt eller pløret efter regnskyl og tidligere forhøjet vandstand i engene.-Følgevogn medbringer vandrestave til udlån på turen.

Rute-guide; der vil ved start og mål, samt på ruten og ved rastepladserne være en rutineret historie- og naturguide, der vil informe den samlede vandregruppe om de enkelte seværdiheder, der passeres på ruten af de angivne veje og stier indtil St. Jacobi Kirke til Varde.


Gøgeurt fundet nær St. Enders Kapel
i engen ved Øster Hedevej


Pilgrimsvandringen følger i hovedsagen lokale biveje og stier, hvor der kun er få eller ingen bilister. – Fra "St. Enders Kapel" følges diget mod øst og derefter langs Boldbjerge og Havnegrøft med det i 1634 ødelagte fiskerleje "Ny Sønderside" til sydkanten af Ho Klitplantage, som man passerer igennem mod nord forbi "Jens Jessens Sande" til Tane Hedevej. Toldervej følges til rasteplads-1 ved Ho Kirke efter første etape på 9 kilometer.

Fra "Ho Kirke" følges vejen mod nord til "Øster Bredmose", og mod nordøst gennem Bordrup og Mosevrå enge til bakken ved "Fredtoft", hvor der i den katolske tid stod et krucifiks (kaldet "Hellig Moders Kors"), hvor nu rasteplads-2 er placeret efter anden etape på 8 kilometer (flaskevand kan købes).


Langs vandreruten findes flere vandhuller med frøer og et vandløb ved Tavlbjerg
med en rugende isfugl


Fra "Fredtoft" fortsætter vandringen mod øst forbi "Skareborg", Broeng, Kjelst og til Tarp, hvor der i den katolske tid stod et krucifiks. Fra Tarp over Tarphagevej og igennem ledet af grusvejen til Holmen, der følges langs kanten til højre og forbi udsigtsstedet for Operation Engsnarre, og ved den afmærkede stok følges stien over til grusvejen der følges til Janderup kirke hvor rasteplads-3 er placeret for enden af Kirkebyvej, efter tredje etape på 8 kilometer, (flaskevand kan købes her).

Fra rastepladsen ved "Janderup Kirke" går turen lidt mod nord og ad første vej til højre igennem Hyllerslev, hvor der i den katolske tid stod et krucifiks. Her passerer vandreren "Marie Bæk" og følger stien forbi voldstedet ""Elkjær Høj" og syd om "Elkær Dam" over brakmarken mod sydøst til "Gl. Kærvej", der følges mod øst over Nordre Boulevard og ad "Kærvej" i Varde ind til lyskrydset, og til højre ad Vestergade til St. Jacobi Kirkeplads, der er turens mål og slutter fjerde etape på 7 kilometer.

Kirkerne på pilgrimsruten vil være åbne: Ho (9-10), Janderup (13-14) og Varde (15-17).

Tids- og distanceplan:

Start kl. 08:00 samlet fra "St. Enders Kapel" i Øster Oksby (0 af 32 km).

Rast-1 kl. 10:00 ved "Ho Kirke" og Kro – start samlet fra kirken (9 af 32 km).

Rast-2 kl. 12:00 ved "Fredtoft" – start samlet herfra (17 af 32 km).

Rast-3 kl. 14:00 ved "Janderup Kirke", på Kirkebyvej i Janderup (25 af 32 km).

Mål på "Sct. Jacobi Kirkeplads" i Varde kl. 16:00 (32 af 32 km).

Vandredistancen er frivillig; - man vælger selv om man ønsker at gå hele turen eller kun et brudstykke af denne, alt efter humør, kondi, kræfter og træning. – Vandrere som opgiver på turen må selv sørge for den nødvendige hjemtransport! – Behov for førstehjælp er man selv ansvarlig for!

Diplom for deltagelse i St. Enders Vandring kan købes på rastepladserne og ved mål på "Sct. Jacobi Kirkeplads" i Varde for 50,-kr. – Indtægterne ved salg af diplomer anvendes til dækning af udgifterne ved afholdelsen af den årlige St. Enders Vandring, og til en markering af pilgrimsrutens kulturhistoriske mindesmærker.

Stempling af vandrekort udføres ved turens mål i Varde (pris: 20 kr,- pr. stempling.)

Retur-kørsel fra Varde til strandfogedens oplagsplads på Tane Hedevej 42 i Øster Oxby sker for egen regning og initiativ, - men sker billigst og nemmest med Vestbanens tog fra Varde Vest station, hvorfra toget med busforbindelse til Blåvand kører ca. hver 2. time. – Ved ankomst til Oksbøl Station, skifter man til BUS-40 mod Blåvand (billet købes i tog eller bus). – Tog og bus INFO på tlf. 7027 7482 (Arriva);.

Iværksat af:
Gert Ravn
75 27 19 15 - gert-ravn@mail.dk
www.vardesyssel.dk