Formål

Det er St. Enders Lavs registrerede opgave, at vedligeholde og værne om St. Enders Kapelbankes ukrænkelighed, som et fredet jordfast fortidsminde, samt føre jævnlige tilsyn med, at den på sydsiden af kapelbanken opstillede informationstavle og sammesteds anbragte navnesten forbliver læselige og i god stand.


Samtidig er det St. Enders Lavs pligt, at sikre offentligheden uhindret adgang til kapelbanken med tilhørende p-plads via de dertil førende to private fællesveje, Grønnevej fra Øster Hedevej og Horntoftevej, samt Mærsk Vase fra Hvidbjerg Strandvej.

www.vardesyssel.dk