Det fredede areal omkring St. Enders Kapel


Grænsen for det fredede areal fremgår af den cirkulere markering i øverste halvdel af billedet (foto 2014 af Karen Hestbech).

www.vardesyssel.dk