St. Enders Lavs
faste medlemmer

Peter Gjelstrup, Blåvand (sognepræst).

Lissa Skjellerup, Vejers (formand for Blåvandshuk Sogns Menighedsråd).

Karen Hestbech, Øster Oksby (nabolodsejer)

Steen Slaikjær, Hvidbjerg Strand (nabolodsejer)

Bjarne Emil Slaikjær, Blåvand (kontaktperson, kirkeværge)

Gert Ravn, Aal (domæne & web-administrator)

www.vardesyssel.dk