St. Enders Lavs mødereferater

Mandag den 12. maj 2014 kl. 16-17
Tilstede var fra Ho, Oksby, Mosevrå Menighedsråd Birthe Bruun, Øster Oksby og Bjarne Slaikjær, Ho. Naboerne Karen og Jørgen Hestbech, Øster Oksby og sekretær Gert Ravn, Aal. – Fraværende var naboen Steen Slaikjær, Hvidbjerg Strand. Samme mødedeltagere besigtigede det af landinspektøren opmålte og med farvede skelpæle tidligere markerede areal syd og vest for St. Enders Kapel med henblik på, at beslutte en synlig afgrænsning af det ubevoksede areal vest for St. Enders Kapel med et permanent trådhegn, således, at bilister og andre ikke uforvarende parkerede eller anvendte dette naturområde, der er beliggende inden for 100 meters fredningszonen for St. Enders Kapel.


Biler parkeret uden tilladelse inden for 100 meters fredningszonen vest for St. Enders Kapel i Pinsen 2014 (privat foto).

Derefter besluttedes det enstemmigt af ovennævnte personer, straks, at igangsætte den i 2013 projekterede indhegning af naturarealet vest for St. Enders Kapel, og langs nordsiden af grusvejen syd for kapelbanken, – bestående af en glat hegnstråd monteret på træpæle, således, at samme indhegning ville være etableret inden pinse 2014. Inden, at mødedeltagerne til slut skiltes besigtigede man den forud igangsatte vedligeholdelse af den bevoksede kapelbanke, hvor visne grene og træer blev fjernet med henblik på bl.a., at tilføre de levende træer og kapelbankens centrale del mere lys.


Campingvogne og biler parkeret uden tilladelse inden for 100 meters fredningszonen syd for St. Enders Kapel i Pinsen 2014. (privat foto).


Tirsdag den 8. juli, 2014 kl. 15.00
Tilstede var fra Ho, Oksby, Mosevrå Menighedsråd: formanden Jeppe Søndergaard, Vejers og Birthe Bruun, Øster Oksby, samt naboen Karen Hestbech, Øster Oksby, Lene og broderen Steen Slaikjær fra Hvidbjerg Strand Feriepark, samt referenten Gert Ravn, Oksbøl.

Efter, at menighedsrådet har opsat et trådhegn omkring arealet tilhørende St. Enders Kapel havde naboen Steen Slaikjær anmodet menighedsrådet om etablering af en mulig gennemkørsel heraf til dennes græsningsareal nord derfor. – Menighedsrådet foreslog derfor Lene og Steen Slaikjær, at disse selv etablerede en overkørsel vest derfor på Hvidbjerg Strand Ferieparks eget areal, hvilket alle erkendte ville være muligt, hvorefter menighedsrådets formand Jeppe Søndergaard afsluttede mødet.


I forgrunden ses udsnit at det i foråret 2014 af Ho, Oksby og Mosevrå menighedsråd opstillede hegn

www.vardesyssel.dk