Nationalparkdagen

St. Enders Kapel, der ligger i det af bl.a. stormfloderne 1362 og 1634 udslettede Alt Sönderside i Oster Oxby (nuværende Øster Oksby ved Blåvand), er i dag det ældst bevarede og fredede fortidsminde på Nationalpark Vadehavets nordlige kyst.

I Statens Arkiver opbevares mange gamle skriftlige kilder, hvoraf en del er afskrevet til nudansk, og derfor giver os et billede af livet i de forgangne fiskerlejer Alt Sönderside og Neue Sönderside, hvor man bl.a. på den årlige Vadehavsdag i maj kan deltage i en gratis rundvisning på kapelbanken med efterfølgende foredrag af en times varighed.

www.nationalparkvadehavet.dk/


v/ Gert Ravn - 75 27 19 15
gert-ravn@mail.dkwww.vardesyssel.dk