Den tyske flygtningekirkegård i Oksbøl

 

Omtrent en halv kilometer vest for Aal Kirke – på Præstegårdsvej – ligger på venstre side delvis skjult af træer og et tilgroet stendige – den store fredfyldte tyske flygtningekirkegård, hvis lange rækker af granitkors angiver navnene på de i alt 1.675 + 1 døde tyske flygtninge og 122 døde tyske soldater, hvis urner er nedsat på den smukke krigskirkegård fra 1945 til 1949.

I tilknytning til krigskirkegården findes et gult stenhus, hvori ses en særudstilling om de mange tyske flygtninges flugt over Østersøen til Danmark i vinteren 1945, samt information om de mange unge tyske frivillige der årligt tilbringer en del af deres ferie med, at vedligeholde de mange tusinde tyske gravsten på de europæiske krigskirkegårde.


Tyske flygtninge henter varm mad (privat foto).

Foredrag og guidet rundvisning

Tysk flygtning i Oksbøl 1945-49
Foredraget beretter om de forældreløse tyske børn Anna og Emils flugt fra Østprøjsen i 1945, og deres efterfølgende 3 års ophold i Oksbøllejren, der en overgang talte 36.000 flygtninge.
Varighed 1 time + spørgetid. – Pris pr. gruppe / hold: 850 kr.

Den Tyske Flygtningekirkegård ved Oksbøl
Guidet rundvisning på den tyske flygtningekirkegård, hvor der samtidig fortælles om baggrunden for de mange tyske flygtninge og soldaters død 1945 – 1949; og i tilknytning hertil ses også den gratis særudstilling på krigskirkegården.
Varighed efter aftale – Pris pr. gruppe / hold: 500 kr.


Udsnit af den tyske flygtningekirkegård. -Udlånt af ProVarde

Henvendelse til kirkeguide
Gert Ravn – Tlf.: 75.27.19.15
gert-ravn@mail.dk
www.aalsogn.dk