Kjærgaard Birks Tingbøger 1592 - 1680

- der er udgivet


Bd. 1.1 ekstrakter 1592-1609 - udgivet Aal 1990.

Bd. 1.2 ekstrakter 1609-1620 - er under udgivelse.

Bd. 1.3 ekstrakter 1621-1639 - er under udgivelse.

Bd. 2.1 ekstrakter 1640-1655 - udgivet Aal 1989.

Bd. 3.1 ekstrakter 1656-1680 - udgivet Aal 1988.

Bd. 4.1 registre til ekstrakter 1.1 (1592-1609) - udgivet Aal 2009.

Bd. 4.2 registre til ekstrakter 2.1 (1640-1655) - udgivet Aal 1989.

Bd. 4.3 registre til ekstrakter 3.1 (1656-1680) - udgivet Aal 1989.

1609 – 1612 i Vardesyssel Aarbog 2010

1615 & 1617 i Vardesyssel Aarbog 2011

Vardesyssel Aarbog 2012


Tinghøjen i Kjærgaard 2014, hvor Kjærgaard Birketing afholdtes fra 1578 - 1686 (Privat foto),
er nu beliggende lige vest for vejkrydset Filsøvej - Kærgårdvej


Tingholderens gård i Kjærgaard, Aal sogn

Det gamle stuehus i sydvestjyllands ældste strandfogedgård (Blochsgaard), blev kort før jul 2005 nedrevet af Naturstyrelsens folk.
Historien om gårdene findes udførlig beskrevet med kilder, kort og noter i Vardesyssel Aarbog 2004, side 103-125!


Midt i billedet ses det nu nedrevne gamle stuehus af
tingholderens gård (Blochsgaard). (GRN foto maj 2005)Flisestykker fra det nedrevne gamle stuehus i
tingholderens gård (Blochsgaard). (GRN foto maj 2006)
Stenpigget dække over mulig gammel brønd på nordsiden af
gårdspladsen i tingholderens gård (Blochsgaard). (GRN foto maj 2006)
Rester af det middelalderdige gårddige lige nord for
tingholderens gård (Blochsgaard) i Kjærgaard. (GRN foto maj 2006)


Udarbejdet af:
Gert Ravn - 75 27 19 15
gert-ravn@mail.dkwww.naturguiderne.dk