Køb & salg

Køb finder hovedsagelig sted med henblik på forøgelse af Lokalhistorisk Værksted®'s brugssamling eller til almindelig videresalg.

De købte genstande afregnes kontant eller pr. check (sælger skal altid kunne redegøre hvorfra genstanden er købt eller stammer).

Salg finder alene sted over "nettet", hvor køber ser de genstande, der er annonceret til salg på henholdsvis www.vardeantik.dk og Vardesyssel.dk, der opdateres ved hvert kvartals start.

Alle angivne priser er eksklusiv forsendelse.

Afregningen af køb, foregår pr. indbetalingskort eller over homebanking senest 8 dage efter den ved købet udstedte faktura og afsendte genstand.


historiker Gert Ravn
Tlf.: 7527 1915
gert-ravn@mail.dk
www.ravnsinfo.dk